I lager.
Antal: 2

Find MyDilute

59 kr

Find My Dilute

Find My Dilute är ett antal sticker som man sätter på sin mix flaska för att lättare ha koll på vad den innehåller.

Den innehåller 36 st. stickes för 500 ml. och 36 st. för 1000 ml. flaskorna.


6 st. Descale.

6 st. MultiX.

6 st. Inside.

6 st. Perl.

6 st. ECH2O.

6 st. HydrO2